naval surface fire support
noun
/͵neɪvl͵sɜ:fɪsʹfaɪəsə͵pɔ:t/

წყალზედა სახომალდე საცეცხლე მხარდაჭერა (სახმელეთო ან საზღვაო-სადესანტო ძალებისა — საარტილერიო და სარაკეტო სისტემების ცეცხლით; აბრევ. NSFS).