bivouac I
noun
/ʹbɪvʊæk/

ბივუაკი, ღამის გასათევად / დასასვენებლად გაშლილი ბანაკი ან კარავი (აგრ. bivvy); to go into bivouac ბივუაკის გაშლა; დაბანაკება.