advanced amphibious assault vehicle
noun
/əd͵vɑ:nstæm͵fɪbɪəsəʹsɔ:lt͵vi:əkl/

ამერიკული გაუმჯობესებული სადესანტო ამფიბიური მუხლუხა ჯავშანტრანსპორტიორი (აბრევ. AAAV).