cone of fire
noun
/͵kəʊnəvʹfaɪə(r)/

ცეცხლის კონუსი, ტყვიების გაფანტვის კონუსი (რომელსაც ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვიების ჯერი ქმნის) [იხ. აგრ. beaten zone].