defend
verb
/dɪʹfɛnd/

დაცვა (˂და˃იცავს), შეტევისთვის ან თავდასხმისთვის წინააღმდეგობის გაწევა; troops have been sent to defend the borders საზღვრების დასაცავად ჯარებია გაგზავნილი.