direct support
noun
/də͵rɛktsəʹpɔ:t/

უშუალო მხარდაჭერა (აბრევ. DS); the battalion had a battery of guns in direct support for the entire attack ბატალიონს მთელი შეტევის განსახორციელებლად უშუალო მხარდაჭერას ქვემეხების ბატარეა უწევდა.