Eagle
noun
/ʹi:gl/

"იგლი", ამერიკული საყოველამინდო ტაქტიკური თვითმფრინავ-გამანადგურებელი F-15 (ჰაერში უპირატესობის მოპოვების დანიშნულებისა).