evade
verb
/ɪʹveɪd/

თავის დაღწევა (˂და˃აღწევს) მდევრებისაგან, საფრთხისაგან და ა.შ.; თავის არიდება, თავიდან აცილება; he managed to evade capture მან ტყვედ ჩავარდნის თავიდან აცილება მოახერხა; to evade service სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდება.