evasion
noun
/ɪʹveɪʒn/

თავის დაღწევა (განსაკ. ტყვედ ჩავარდნისაგან მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე იზოლაციაში მოქცევისას); თავის არიდება, თავიდან აცილება (საფრთხისა და ა.შ.).