Exocet
noun
/ʹɛksəsɛt/

"ეგზოსეტი", ფრანგული ახლო მოქმედების რადიოლოკაციური თვითგამიზვნის სისტემით აღჭურვილი ხომალდსაწინააღმდეგო ფრთოსანი რაკეტა (საავიაციო ან სახომალდე).