air assault I
noun
/͵ɛərəʹsɔ:lt/

საჰაერო იერიში (ოპერაცია საშვეულმფრენო მოიერიშე დესანტის გადასხმითა და მოიერიშე შვეულმფრენების საჰაერო მხარდაჭერით; აბრევ. AASLT).