forward area arming and refuelling point
noun
/͵fɔ:wəd͵ɛərɪə͵ɑ:mɪŋənri:ʹfju:əlɪŋ͵pɔɪnt/

ავ. საბრძოლო მასალებისა და საწვავის მარაგების შევსების მეწინავე პუნქტი (აბრევ. FAARP).