forward defence
noun
/͵fɔ:wəddɪʹfɛns/

მეწინავე თავდაცვა, თავდაცვა ტერიტორიის მისადგომებთან (ნატოს სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს სამხედრო აგრესიის აღკვეთას საზღვართან ან გამყოფ ხაზთან რაც შეიძლება უფრო ახლოს).