gun turret
noun
/ʹgʌn͵tʌrət/

1) ქვემეხის ან ტყვიამფრქვევის ჯავშნიანი კოშკი (ტანკისა, ჯავშანმანქანისა ან გემისა);

2) ავ. ქვემეხის ან ტყვიამფრქვევის ტურელი (თვითმფრინავის, შვეულმფრენის და სხვ. მბრუნავი საცეცხლე დანადგარი).