in-flight patient care
noun
/ɪn͵flaɪtʹpeɪʃnt͵kɛə(r)/

დაჭრილთა / ავადმყოფთა სამედიცინო მოვლა ფრენისას (თვითმფრინავით / შვეულმფრენით ევაკუირების დროს).