intelligence officer
noun
/ɪnʹtɛlɪdʒəns͵ɒfɪsə(r)/

1) დაზვერვის უფროსი; სადაზვერვო განყოფილების უფროსი (შეიარაღებული ძალებისა, პოლიციისა, ორგანიზაციისა და სხვ.);

2) დაზვერვის ოფიცერი / თანამშრომელი (აბრევ. IO).