Judge Advocate General
noun
/͵dʒʌdʒʹædvəkət͵dʒɛnrəl/

ამერ. გენერალური მოსამართლე-ადვოკატი; აშშ-ის შეიარაღებული ძალების სამხედრო-იურიდიული სამსახურის უფროსი (აბრევ. JAG).