machine-gun II
verb
/məʹʃi:ngʌn/

ტყვიამფრქვევის სროლა (ისვრის), ტყვიამფრქვევით ცეცხლის დაშენა (აბრევ. MG); to be machine-gunned ʘ ტყვიამფრქვევიდან ცეცხლი გაუხსნეს, ტყვიამფრქვევით დაცხრილეს.