NAPS
noun
/næps/

(nerve agent pretreatment set-ის აბრევ.) ნეპსი, ნერვულ-პარალიზური მოქმედების მომწამლავი ნივთიერების საწინააღმდეგო აბები.