T-64
noun
/͵ti:sɪkstɪʹfɔ:(r)/

ტ-64, XX საუკუნის 70-იანი წლების ძირითადი საბჭოთა საბრძოლო ტანკი (რომლის ბაზაზეც ტანკების უფრო გვიანდელი მოდელები, T-72, T-80 და T-90 შეიქმნა).