tactical electronic reconnaissance system
noun
/͵tæktɪklɪlɛk͵trɒnɪkrɪʹkɒnɪsns͵sɪstəm/

ტაქტიკური რადიოელექტრონული დაზვერვის სისტემა (თვითმფრინავის საბორტო სისტემა, რომელიც მოწინააღმდეგის რადარების აღმოსაჩენად გამოიყენება; აბრევ. TEREC).