underpass
noun
/ʹʌndəpɑ:s/

1) სხვა გზის ქვეშ გამავალი გზა (გვირაბის ან ხიდის მეშვეობით);

2) მიწისქვეშა გადასასვლელი ქვეითად მოსიარულეთათვის (ქუჩის / გზის ან რკინიგზის ლიანდაგის მეორე მხარეს მოსახვედრი).