V bombers
noun
/͵vi:ʹbɒməz/

pl "ვი" ჯგუფის ბომბდამშენები (დიდი ბრიტანეთის სამხედრო-საჰაერო ძალების ატომმზიდი ავიაციის საშუალო სტრატეგიული ბომბდამშენები: "ველიანტი", "ვულკანი" და "ვიქტორი" — XX საუკუნის 50-60-იან წლებში).