YAK-141
noun
/͵jækwʌn͵fɔ:tɪʹwʌn/

იაკ-141, საბჭოთა საგემბანო ბაზირების ვერტიკალურად ასაფრენ-დასაჯდომი მრავალმიზნობრივი ზებგერითი თვითმფრინავ-გამანადგურებელი (აგრ. Freestyle).