ძირითადი საზომი ერთეულები
დასახელება აღნიშვნა ზომა სიდიდე
barrel (oil)
ბარელი (ნავთობის)
bbl (oil) 159 ლ მოცულობა
barrel (US dry)
ბარელი (ამერიკული მშრალი)
bar, bl (dry) 115,6 ლ მოცულობა
bushel (Imperial)
ბუშელი (ბრიტანული)
bsh, bu 36,37 ლ მოცულობა
bushel (US)
ბუშელი (ამერიკული)
bsh, bu 35,24 ლ მოცულობა
cable (International)
კაბელტოვი (საერთაშორისო)
cbl 185,2 მ სიგრძე
cable (US)
კაბელტოვი (ამერიკული)
cbl 219,5 მ სიგრძე
Celsius
ცელსიუსის გრადუსი
°C, C C = (F − 32) * 5/9 ტემპერატურა
Fahrenheit
ფარენააიტის გრადუსი
°F, F F = C * 9/5 + 32 ტემპერატურა
foot
ფუტი
ft 30,48 სმ სიგრძე
gallon (imperial)
გალონი (ბრიტანული)
gal. 4,546 ლ მოცულობა
gallon (US dry)
გალონი (ამერიკული მშრალი)
gal. 4,405 ლ მოცულობა
gallon (US liquid)
გალონი (ამერიკული თხევადი)
gal. 3,785 ლ მოცულობა
Inch
დუიმი
in. 2,54 სმ (1 სმ = 0,3937 დ) სიგრძე
knot
კვანძი
k, kn 1,852 კმ/სთ სიჩქარე
mile (nautical)
მილი (საზღვაო)
mi 1,852 კმ სიგრძე
mile (statute, land)
მილი (სახმელეთო საწესდებო, სახმელეთო)
mi 1,6093 კმ სიგრძე
pound
გირვანქა
lb 0,4536 კგ წონა
yard
იარდი
yd 0,9144 მ სიგრძე