concussion
არსებითი სახელი
/kənʹkʌʃn/

1. შერყევა; ბიძგი; ძლიერი დარტყმა; he was killed by the concussion from an exploding shell იგი ჭურვის აფეთქებით გამოწვეული ძლიერი დარტყმის / შერყევის შედეგად დაიღუპა;

2. მედ. 1) ტვინის შერყევა;

2) კონტუზია.