crab
არსებითი სახელი
/kræb/

სლ. "კრები", "კიბორჩხალა", დიდი ბრიტანეთის სამხედრო-საჰაერო ძალების სამხედრო მოსამსახურის მეტსახელი (დიდი ბრიტანეთის სახმელეთო ჯარებისა და საზღვაო ქვეითი ჯარის მოსამსახურეთა მეტყველებაში).