dual-purpose improved conventional munition
არსებითი სახელი
/͵dju:əl͵pɜ:pəsɪm͵pru:vdkən͵vɛnʃənlmju:ʹnɪʃn/

ამერ. ორმაგი დანიშულების გაუმჯობესებული ჩვეულებრივი საბრძოლო მასალა (ჯავშანტექნიკის და/ან ცოცხალი ძალის საწინააღმდეგო კასეტური ტიპის კუმულაციურ-მსხვრევადი საარტილერიო ჭურვი ან რაკეტის ქობინი; აბრევ. DPICM).