escort I
არსებითი სახელი
/ʹɛskɔ:t/

1) ესკორტი, ვისიმე / რისამე თანმხლები დაცვა; escort of honour საპატიო ესკორტი;

2) ესკორტის წევრი, პირადი მცველი; საესკორტო მანქანა, თვითმფრინავი, გემი და ა.შ.