estimated
ზედსართავი სახელი
/ʹɛstɪmeɪtɪd/

მიახლოებითი, დაახლოებითი; სავარაუდო; estimated casualties (ომში, კატასტროფაში და ა.შ.) დაღუპულთა / დაშავებულთა მიახლოებითი / სავარაუდო რაოდენობა.