face veil
არსებითი სახელი
/ʹfeɪsveɪl/

კამუფლაჟის ნიღაბბადე (სანიღბავი ბადის და მისთ. ნაჭერი, რომლითაც ჯარისკაცები სახეს იფარავენ; გამოიყენება აგრ. სხვადასხვა საგნების შესანიღბავადაც); we used face veils to break up the outline of the machine-gun ტყვიამფრქვევის კონტურების დასამალად / შესანიღბავად კამუფლაჟის ნიღაბ-ბადეები გამოვიყენეთ.