HALO
არსებითი სახელი
/ʹheɪləʊ/

ავ. (high-altitude low-opening-ის აბრევ.) თავისუფალი ნახტომი / ვარდნა (ნახტომი დიდი სიმაღლიდან პარაშუტის დაბალ სიმაღლეზე გახსნით) [შდრ. აგრ. HAHO].