interior ballistics
არსებითი სახელი
/ɪn͵tɪərɪəbəʹlɪstɪks/

შიგა ბალისტიკა (შეისწავლის დენთის წვასთან დაკავშირებულ პროცესებსა და ჭურვის და სხვ. მოძრაობას ლულის ღრუში; აგრ. internal ballistics) [შდრ. აგრ. exterior ballistics].