Joint Surveillance Target Attack Radar System
არსებითი სახელი
/͵dʒɔɪntsɜ:͵veɪlənsʹtɑ:gɪtə͵tækʹreɪdɑ:͵sɪstəm/

დაზვერვის, მიზნების შორეული აღმოჩენის და მიზანჩვენების რადიოლოკაციური სისტემა (მართვისა და მიზანჩვენების სპეციალურ თვითმფრინავებზე ბაზირებული ამერიკული სარადარო სისტემა, რომელიც მიწისზედა მიზნების აღმოჩენას უზრუნველყოფს; აბრევ. JSTARS).