khaki I
არსებითი სახელი
/ʹkɑ:kɪ/

1. ხაკი, მოყავისფრო-მწვანე დამცავი ფერი (გამოიყენება სამხედრო უნიფორმებისთვის, სამხედრო ტექნიკის შესანიღბავად და სხვ.);

2. ხაკისფერი ქსოვილი, ხაკი.