kinetic energy weapon
არსებითი სახელი
/kɪ͵nɛtɪkʹɛnədʒɪ͵wɛpən/

დარტყმითი მოქმედების / კინეტიკური იარაღი / საბრძოლო მასალა (უპირატ. ტანკსაწინააღმდეგო ფრთოსანი ჭურვი; აგრ. KE weapon).