Miles
არსებითი სახელი
/maɪlz/

(multiple integrated laser engagement system-ის აბრევ.) მაილსი, მრავალფუნქციური კომპლექსური მიზნის დასაზიანებელი ლაზერული სისტემა (წვრთნების დროს უსაფრთხო ლაზერული სხივით ცეცხლის იმიტაციისათვის, მიზანში მოხვედრების დასაფიქსირებლად და მიზნის დაზიანების ხარისხის განსასაზღვრავად და სხვ.).