pathfinder
არსებითი სახელი
/ʹpɑ:θfaɪndə(r)/

1. 1) გზამკვლევი თვითმფრინავი;

2) გზამკვლევი თვითმფრინავის პილოტი;

2. მთავარი ძალების წინ გადასროლოლი პარაშუტისტ-მედესანტე (დაბომბვის ზონის ან დესანტირების რაიონის მოსანიშნად და დასაზვერად);

3. რადიოლოკაციური გამიზვნის მოწყობილობა.