quartermaster
არსებითი სახელი
/ʹkwɔ:təmɑ:stə(r)/

კვარტირმაისტერი, ბატალიონის სიდიდის შენაერთის ლოგისტიკურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი ოფიცერი (ჩვეულ. კაპიტანი; აბრევ. QM).