quick reaction alert
არსებითი სახელი
/͵kwɪkrɪʹækʃnə͵lɜ:t/

(აბრევ. QRA) 1) ავ. საბრძოლო განგაშით გასაფრენად მზადყოფნის მდგომარეობა (თვითმფრინავებისა);

2) სწრაფი რეაგირებისათვის / დაუყოვნებელი მოქმედებისთვის მზადყოფნის მდგომარეობა.