rally point
არსებითი სახელი
/ʹrælɪpɔɪnt/

(აბრევ. RP)

1. შეკრების წერტილი (ჯარებისა, მათი გაფანტვის შემთხვევაში);

2. შეკრების / თავმოყრის პუნქტი (საფრენი აპარატის ეკიპაჟის წევრებისა და მგზავრებისა, იძულებითი დაჯდომის შემთხვევაში).