roundel
არსებითი სახელი
/ʹraʊndl/

ავ. თვითმფრინავის საცნობი ნიშანი (უპირატ. მრგვალი ფორმის ემბლემა, რომელიც, როგორც წესი, თვითმფრინავის სახელმწიფოებრივ კუთვნილებას აღნიშნავს).