Royal Military Academy Sandhurst
არსებითი სახელი
/͵rɔɪəl͵mɪlətrɪə͵kædəmɪʹsændhɜ:st/

დიდი ბრიტანეთის არმიის ოფიცერთა სამხედრო სასწავლებელი სენდჰერსტში (ბერქშირის საგრაფო).