rudder
არსებითი სახელი
/ʹrʌdə(r)/

1. ვერტიკალური საჭე, საჭის ფრთა (ნავის ან გემის კიჩოზე);

2. ავ. მიმართულების საჭე (თვითმფრინავის და სხვ. კუდის კილზე / ვერტიკალურ სტაბილიზატორზე).