survivability
არსებითი სახელი
/sə͵vaɪvəʹbɪlətɪ/

ბრძოლისუნარიანობის შენარჩუნება; გამძლეობის გაზრდა (პირადი შემადგენლობის, იარაღის, სამხედრო ტექნიკისა და მარაგების ეფექტიანი დაცვისა და მოწინააღმდეგის შეცდომაში შეყვანის გზით).